Międzyzdroje

10-13 września 2023

Publikacja konferencyjna

Publikacja XXVII FCP obejmuje referaty zamawiane przez organizatorów, a także referaty o charakterze naukowym zgłaszane przez firmy oraz indywidualnie. Referaty naukowe zamieszczone w materiałach podlegać będą procedurze kwalifikacyjnej.


Każdy nadesłany referat zostanie oceniony przez Organizatora XXVII FCP i na podstawie oceny wartości merytorycznej dopuszczony do publikacji bądź odrzucony.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru referatów naukowych, które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.


Wybrane referaty mogą być opublikowane na portalu Nowoczesne Ciepłownictwo.


Referaty naukowe powinny nawiązywać do zagadnień, które będą prezentowane w ramach sesji tematycznych XXVII FCP.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.

Dokumenty programu Microsoft Word lub kompatybilnego.

Akceptowalne typy plików: doc, docx, rtf, pages.

Font: Arial

Objętość: nie jest ograniczona.


PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

Referaty należy przesyłać na adres:

materialy@fcp.org.pl

lub

jacek.gonciarz@svart.pl


TERMIN NADSYŁANIA

Ostateczny termin nadsyłania: 10 sierpnia 2023 r.

Autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wynikach kwalifikacji referatów, które będą opublikowane w materiałach XXVII FCP do dnia 18 sierpnia 2023 r.

UWAGA! Jeśli do dnia 19 sierpnia 2022, osoby, które wysłały swoje referaty nie otrzymają odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej odnośnie kwalifikacji zgłoszonego referatu, proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Biura Obsługi FCP.


Wysyłając materiał tekstowy (referat), autor oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do referatu oraz, że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w Materiałach XXVII FCP oraz na portalu Nowoczesne Ciepłownictwo.