Międzyzdroje

11-14 września 2022

Cennik

Koszt uczestnictwa w XXVI FCP

Od osoby – wszystkie ceny netto.

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.


Cena z trzema noclegami – 2 osoby w pokoju:

Rezydencja Korab

2480 zł 


Hotel Vestina, Hotel Sporting, Pensjonat Dwie Wieże,

Willa Joka, Spa Bagiński-Chabinka:

2480 + 90 zł od osoby za dobę


Hotel VH Amber Baltic, Hotel Nautilus:

2480 + 160 zł od osoby za dobę


Hotel Trofana, Hotel Bel Mare Resort:

2480 + 220 zł od osoby za dobę


Cena z trzema noclegami – 1 osoba w pokoju:

Rezydencja Korab:

2710 zł


Hotel Vestina, Hotel Sporting, Pensjonat Dwie Wieże,

Willa Joka, Spa Bagiński-Chabinka:

2710 + 120 zł od osoby za dobę


Hotel VH Amber Baltic, Hotel Nautilus:

2710 + 280 zł od osoby za dobę


Hotel Trofana, Hotel Bel Mare Resort:

2710 + 350 zł od osoby za dobę


Cena bez noclegów: 2190 zł


Ceny obejmują:

  • udział w Forum i spotkaniach z autorami i wystawcami 
  • udział w imprezach towarzyszących 
  • materiały konferencyjne oraz koszty organizacji 
  • zakwaterowanie [w przypadku wybrania opcji z noclegami]
  • wyżywienie [w opcji bez noclegów nie przysługują śniadania]


Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej

Koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej razem z aranżacją architektoniczną stoiska wynosi: 300 zł/m2.


WARUNKI UDZIAŁU

Opłatę za uczestnictwo w szkoleniowym XXVI FCP prosimy regulować na podstawie przesłanego przez Biuro Obsługi potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego uczestnictwa oraz dokumentu określającego sposób płatności.


1. Warunkiem udziału w XXVI FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora.

2. Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w XXVI FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego. Jeżeli organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

5. Zgłaszający wypełniając i wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum.

DLA CZŁONKÓW I PARTNERÓW IGCP UDZIELAMY

15% OPUSTU OD CENY BAZOWEJ!

Dodatkowych informacji na temat cen dla osób towarzyszących, pobytu kierowców etc. udziela Biuro Obsługi XXVI FCP.


CENNIKI REKLAM