Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem w formie wypełnionego pdf
lub w formie skanu w terminie do 4.09.2020 r.

do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

KARTA ZGŁOSZENIA FCP ONLINE

po kliknięciu do pobrania